Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb jest dokumentem wydanym przez Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp".  (do pobrania: pełna treść Kodeksu

Obserwując zmiany w unijnym i krajowym prawodawstwie w całym sektorze rolnym, a także ewolucję postaw konsumentów na polskim i europejskim rynku spożywczym, Towarzystwo Promocji Ryb doszło do wniosku, że już w najbliższej przyszłości bardzo przydatnym może się okazać wykorzystanie stosowanych obecnie w rybactwie stawowym dobrych praktyk rybackich dla skuteczniejszego konkurowania o względy konsumentów. Stąd idea stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich w Chowie i Hodowli Ryb i wpisania go na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W ślad za pomysłem stworzenia Kodeksu, Towarzystwo Promocji Ryb pozyskało niezbędne środki do zrealizowania tego przedsięwzięcia i zaproponowało współpracę ekspertom ściśle powiązanym z praktyką rybacką. Prace nad formą Kodeksu i jego treścią trwały od 2013 r. do jesieni 2014 r., kiedy to projekt przesłano do konsultacji wszystkim krajowym organizacjom rybackim. W dniach 15-17 września 2014 r. w Falentach odbyła się konferencja, na którą zgłosili się hodowcy i przedstawiciele administracji w rekordowej liczbie 300 osób. Uczestnicy konferencji brali aktywnie udział w warsztatach, gdzie zgłaszano uwagi do projektu Kodeksu bezpośrednio autorom poszczególnych rozdziałów. W ich rezultacie pierwotny kształt Kodeksu został gruntownie przebudowany, a zapisy wypracowane w trakcie tych konsultacji zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie dokumentu. W dalszej kolejności, Towarzystwo Promocji Ryb złożyło wniosek do MRiRW o wpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich w Chowie i Hodowli Ryb na listę kodeksów MRiRW, co stało się faktem poprzez wydanie decyzji w dniu 30.06.2015 r. i zamieszczenie Kodeksu na stronie internetowej www.minrol.gov.pl .
Kodeks, który powstał, jest w równej mierze dziełem autorów i efektem szeroko zakrojonych konsultacji branżowych.
Kodeks jest własnością całej branży rybnej, gdyż w jego tworzeniu uczestniczyli członkowie wielu organizacji. Jest to zatem dokument, który może zaakceptować i stosować każdy hodowca, niezależnie od gatunku hodowanych ryb i niezależnie
od tego, czy i do jakiej należy organizacji zawodowej.

/Wstęp do Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej - Zarząd Towarzystwa Promocji Ryb/

INFORMACJE O KODEKSIE DOBREJ PRAKTYKI RYBACKIEJ

Dodatkowe informacje o kodeksie.

Wymagania formalne, obowiązki sprawozdawcze, współpraca z innymi podmiotami.

Informacje ogólne dot. prowadzenia gospodarki rybackiej 

Zatrudnienie i bezpieczeństwo pracy

Prace melioracyjne

Dokumentacja produkcji 

Technologia produkcji

Informacje ogólne

Organizacja produkcji i nadzór nad jej przebiegiem

Utrzymanie stawów typu karpiowego w kulturze

Żywienie ryb

Ochrona środowiska

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom biologicznym i chemicznym

Zapobieganie niekorzystnym przekształceniom środowiska mogącym zagrozić różnorodności biologicznej

Stosowanie technik przyjaznych środowisku i gospodarka odpadami 

Edukacja i współpraca na rzecz ochrony środowiska 

Zdrowie i dobrostan ryb

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności w sektorze akwakultury

Ocena zagrożenia epizootycznego w gospodarstwie i nadzór zdrowia ryb, nadzór zewnętrzny zdrowia ryb (kontrole PLW) 

Zasady wprowadzania na rynek (zakupu/sprzedaży) ryb do dalszego chowu, hodowli

Dobrostan ryb: Zarządzanie gospodarstwem rybackim, wyposażenie gospodarstw rybackich 

Organizacja produkcji, odłowy ryb

Transport, przetrzymywanie i sprzedaż ryb

Gospodarowanie wodą

Warunki korzystania z wód 

Napełnianie wodą stawów ziemnych typu karpiowego oraz wypuszczanie wody

Gospodarowanie wodą

Współpraca pomiędzy gospodarstwami rybackimi 

Bezpieczeństwo żywności

Zbyt ryb konsumpcyjnych 

Warunki higieniczne przy sprzedaży bezpośredniej 

Zasady wprowadzenia na rynek produktów przetworzonych

 

Słowniczek pojęć

Klika słów opisu

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Dzisiaj 23

Wczoraj 92

Miesiąc 1184

Łączna liczba odwiedzających: 56704

Artykuł który warto przeczytać!

Kontakt