Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb jest dokumentem wydanym przez Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp".  (do pobrania: pełna treść Kodeksu

Obserwując zmiany w unijnym i krajowym prawodawstwie w całym sektorze rolnym, a także ewolucję postaw konsumentów na polskim i europejskim rynku spożywczym, Towarzystwo Promocji Ryb doszło do wniosku, że już w najbliższej przyszłości bardzo przydatnym może się okazać wykorzystanie stosowanych obecnie w rybactwie stawowym dobrych praktyk rybackich dla skuteczniejszego konkurowania o względy konsumentów. Stąd idea stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich w Chowie i Hodowli Ryb i wpisania go na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W ślad za pomysłem stworzenia Kodeksu, Towarzystwo Promocji Ryb pozyskało niezbędne środki do zrealizowania tego przedsięwzięcia i zaproponowało współpracę ekspertom ściśle powiązanym z praktyką rybacką. Prace nad formą Kodeksu i jego treścią trwały od 2013 r. do jesieni 2014 r., kiedy to projekt przesłano do konsultacji wszystkim krajowym organizacjom rybackim. W dniach 15-17 września 2014 r. w Falentach odbyła się konferencja, na którą zgłosili się hodowcy i przedstawiciele administracji w rekordowej liczbie 300 osób. Uczestnicy konferencji brali aktywnie udział w warsztatach, gdzie zgłaszano uwagi do projektu Kodeksu bezpośrednio autorom poszczególnych rozdziałów. W ich rezultacie pierwotny kształt Kodeksu został gruntownie przebudowany, a zapisy wypracowane w trakcie tych konsultacji zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie dokumentu. W dalszej kolejności, Towarzystwo Promocji Ryb złożyło wniosek do MRiRW o wpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich w Chowie i Hodowli Ryb na listę kodeksów MRiRW, co stało się faktem poprzez wydanie decyzji w dniu 30.06.2015 r. i zamieszczenie Kodeksu na stronie internetowej www.minrol.gov.pl .
Kodeks, który powstał, jest w równej mierze dziełem autorów i efektem szeroko zakrojonych konsultacji branżowych.
Kodeks jest własnością całej branży rybnej, gdyż w jego tworzeniu uczestniczyli członkowie wielu organizacji. Jest to zatem dokument, który może zaakceptować i stosować każdy hodowca, niezależnie od gatunku hodowanych ryb i niezależnie
od tego, czy i do jakiej należy organizacji zawodowej.

/Wstęp do Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej - Zarząd Towarzystwa Promocji Ryb/

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Dzisiaj 23

Wczoraj 92

Miesiąc 1184

Łączna liczba odwiedzających: 56704

Artykuł który warto przeczytać!

Kontakt