Informacyjny
Portal Rybacki
ZAWSZE NAJNOWSZE INFORMACJE!

Szukasz informacji?

Portal rybacki poświęcony jest rybakom śródlądowym oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką polskiego rybactwa. Znajdują się tutaj zagadnienia niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki rybackiej. Baza wiedzy została oparta o Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej, stworzony przez Towarzystwo Promocji Ryb. Portal został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w związku z realizacją projektu współpracy Rybackich Lokalnych Grup Działania z terenu południowej i centralnej Polski. Całkowita wartość zadania wynosi 7.276,75 zł (dofinansowanie UE: 95%)

Szukasz informacji? Zapoznaj się z opracowanymi materiałami!

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje do prowadzenia prawidłowej gospodarki rybackiej!  

 

MASZ PYTANIA? NAPISZ!

Wprowadź imię i nazwisko!
Wprowadź numer telefonu!
Wprowadź adres E-mail Adres E-mail niedozwolony!
Wprowadź wiadomość

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lgropolszczyzna.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Łączna liczba odwiedzających: 1546

Artykuł który warto przeczytać!

W dniu 31 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane  wystąpieniem  w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Pomoc tą otrzymają podobnie jak w 2015 r. gospodarstwa rybackie, których stawy położone są na terenie gmin objętych suszą. Pomoc będzie przyznawana na zasadzie pomocy de minimis. Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, który poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie, to 30 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Formularz wniosku zostanie opracowany przez ARiMR.

 

Zobacz szczegóły #  

Kontakt