Aktualności

 1. Zachęcamy do pobrania publikacji opracowanej przez lek.wet. Izabelę Handwerker oraz dr n.rol. Mirosława Kuczyńskiego, na zlecenie LGR Świętokrzyski Karp oraz Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp. 

  Publikacja została wydana, aby zadbać o dobrostan ryb podczas sprzedaży, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. 

  Wersja elektroniczna do pobrania TUTAJ. 

 2. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących występowaniu suszy. 

  Szczegóły: http://stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/rejestracja-na-konsultacje-spoleczne-2019/

 3. Zachęcamy do śledzenia procesu legislacji ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (TUTAJ). Projekt dotyczy zaostrzenia przepisów w celu ograniczenia nabywania przez cudzoziemców gruntów w Polsce m.in. poprzez: wyłączenie stosowania przepisów ustawy wszelkich gruntów położonych na terenach przeznaczonych na cele pozarolnicze decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną po dniu wejścia w życie ustawy, objęcie przepisami ustawy gruntów rolnych o pow. większej niż 5 ha; konieczność osobistego prowadzenia gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy. 

 4. Zapraszamy Państwa na nową stronę internetową Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie www.wody.gov.pl 

 5. Na stronie internetowej ARiMR (link) opublikowany został, przekazany przez MGMiŻŚ, formularz wyciągu z księgi stawowej wraz z instrukcją jego wypełniania. Wyciąg z księgi stawowej stanowi jeden z dokumentów składanych przez beneficjentów działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w terminie do dnia 31 maja roku następującego po każdym roku realizacji zobowiązań.

MASZ PYTANIA? NAPISZ!

Wprowadź imię i nazwisko!
Wprowadź numer telefonu!
Wprowadź adres E-mail Adres E-mail niedozwolony!
Wprowadź wiadomość

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lgropolszczyzna.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Łączna liczba odwiedzających: 16252

Artykuł który warto przeczytać!

 • ABC Sprzedaży Karpi 2019

  Zachęcamy do pobrania publikacji opracowanej przez lek.wet. Izabelę Handwerker oraz dr n.rol. Mirosława Kuczyńskiego, na zlecenie LGR Świętokrzyski Karp oraz Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp. 

  Publikacja została wydana, aby zadbać o dobrostan ryb podczas sprzedaży, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. 

  Wersja elektroniczna do pobrania TUTAJ. 

Kontakt