1. Ustawa o rybactwie śródlądowym:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19850210091/U/D19850091Lj.pdf 
 1. Prawo wodne:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf  
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 października 2008r., w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081901167/O/D20081167.pdf 
 1. Sprawozdanie OS-4:
  http://form.stat.gov.pl/formularze/2018/passive/Os-4.pdf  
 1. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska (rozporządzenie MŚ z dnia 27 lutego 2014r):
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000274/O/D20140274.pdf 
 1. Ustawa o odpadach:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf  
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000326/O/D20130326.pdf 
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 września 2015r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej: 
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001703/O/D20151703.pdf 
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 marca 2016r., w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000451/O/D20160451.pdf 
 1. Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=PL

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI RYBACKIEJ W CHOWIE I HODOWLI RYB

Zagadnienia kodeksu przedstawione w formie pytań i odpowiedzi.

AKTUALNOŚCI RYBACKIE

Przydatne informacje dla sektora rybackiego!

MASZ PYTANIA? NAPISZ!

Wprowadź imię i nazwisko!
Wprowadź numer telefonu!
Wprowadź adres E-mail Adres E-mail niedozwolony!
Wprowadź wiadomość

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lgropolszczyzna.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Dzisiaj 17

Wczoraj 13

Miesiąc 337

Łączna liczba odwiedzających: 20991

Artykuł który warto przeczytać!

 • Pomoc związana z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r.

  Od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do Agencji Restrukturyzacji i Moderniacji Rolnictwa. 

  Więcej informacji: ...

Kontakt