1. Ustawa o rybactwie śródlądowym:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19850210091/U/D19850091Lj.pdf 
 1. Prawo wodne:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf  
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 października 2008r., w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081901167/O/D20081167.pdf 
 1. Sprawozdanie OS-4:
  http://form.stat.gov.pl/formularze/2018/passive/Os-4.pdf  
 1. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska (rozporządzenie MŚ z dnia 27 lutego 2014r):
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000274/O/D20140274.pdf 
 1. Ustawa o odpadach:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf  
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000326/O/D20130326.pdf 
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 września 2015r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej: 
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001703/O/D20151703.pdf 
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 marca 2016r., w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000451/O/D20160451.pdf 
 1. Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=PL

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI RYBACKIEJ W CHOWIE I HODOWLI RYB

Zagadnienia kodeksu przedstawione w formie pytań i odpowiedzi.

AKTUALNOŚCI RYBACKIE

Przydatne informacje dla sektora rybackiego!

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Dzisiaj 22

Wczoraj 92

Miesiąc 1183

Łączna liczba odwiedzających: 56703

Artykuł który warto przeczytać!

Kontakt